Stichting aangepast zwemmen Zeeland

Sport en Bewegen Zeeland

We zijn meer dan zwembegeleiders. We zijn een team met passie voor aangepast zwemmen en we willen graag voor jou het verschil maken. 

Ons team

We werken met een vaste zwembegeleidster die bevoegd is om het aangepast zwemmen te geven. Ook beschikt zij over eerst hulp kennis en is in staat om reanimatie te geven indien nodig. Wij proberen ook wekelijks een vrijwilliger in te zetten die hand- en spandiensten kan verlenen. Mocht de vaste lesgeefster onverhoopt niet kunnen, proberen wij één van onze invalkrachten in te zetten zodat de lessen alsnog door kunnen gaan.